Biển báo giao thông

Thiết bị sơn giao thông

máy sơn đường

thông tin liên hệ
Mr Hùng
- 0913362642

Ms. Hải Hà
Nhân viên Kinh doanh -

-

-

-

Các bước nhổ cọc

B1 : dịch giàn máy đưa nhổ cọc vào trong ống
B1 : dịch giàn máy đưa nhổ c...
B2 : lắp ba mảnh côn rút cọc
B2 : lắp ba mảnh côn rút cọc
B3 :Nâng búa lên cao kéo theo cọc khỏi nền
B3 :Nâng búa lên cao kéo theo cọc khỏi...
B4 :Hạ cọc và tháo ba mảnh lõi côn ra khỏi cọc
B4 :Hạ cọc và tháo ba mảnh lõi c...